Privacy Policy

PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova obavijest o privatnosti govori Vam što možete očekivati kada društvo INNOVA SERVICE d.o.o., Celine Samoborske (Grad Samobor),
Celine Samoborske 2, OIB: 22055555461 (u daljnjem tekstu: INNOVA SERVICE d.o.o.) prikuplja osobne podatke o Vama kada koristite
usluge našeg društva. INNOVA SERVICE d.o.o. se obvezuje zaštititi Vaše osobne podatke kada koristite naše usluge. Kad god pružite
takve informacije, Vaše ćemo podatke koristiti samo u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o
zaštiti podataka (GDPR). Vaši će se podaci čuvati u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen.
Obećavamo prikupljanje, korištenje i pohranjivanje Vaših osobnih podataka činiti na siguran način.
Obećavamo korištenje Vaših osobnih podatka transparentno i samo za određene svrhe.
Obećavamo da ćemo vas informirati o načinu na koji upotrebljavamo Vaše podatke i kome ih dajemo.
Koje ćemo podatke prikupljati o Vama?
Osobni podaci koje prikupljamo vezani su za razlog prikupljanja. U većini slučajeva radi se o osnovnim osobnim podacima
poput:
-ime i prezime, oib, adresa, e-mail, datum rođenja, potpis, kontakt podaci i sl.
Kako ćemo koristiti informacije koje prikupljamo?
INNOVA SERVICE d.o.o. će koristiti vaše osobne podatke za više svrha, uključujući sljedeće:
 Radi prethodnih radnji nužnih za sklapanje ugovora.
 Radi sklapanja i ispunjenja ugovora o isporukama naših usluga
 Radi ispunjenja naših legitimnih poslovnih interesa, prilikom čega ćemo uvijek paziti i na Vaše interese.
 Radi ispunjavanja zakonskih obveza sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
 Da bismo Vam pružili povratne informacije na Vaše upite i pritužbe.
 Da bismo Vam poslali marketinške komunikacije o proizvodima i uslugama naše tvrtke. Mi ćemo to učiniti samo
ako nam date jasnu suglasnost da to želite. Zakonsko opravdanje za slanje marketinških obavijesti o našim
proizvodima i uslugama je da ste dali jasan pristanak da se Vaši osobni podaci koriste u tu svrhu. Uvijek imate
kontrolu nad svojim podacima, te se možete isključiti od daljnjeg primanja marketinških obavijesti na isti način
kako ste na isto i pristali.
Vaše ćemo podatke čuvati u okviru naše tvrtke i naših povjerljivih trećih osoba, osim u slučajevima gdje je otkrivanje
zakonom propisano, npr. Državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona.
INNOVA SERVICE d.o.o. ne dijeli osobne podatke trećim stranama, osim u slučaju kada je osoba (ispitanik) dala izričitu
privolu na ili ukoliko je obveza prosljeđivanja osobnih podataka određena zakonom.
Vaši osobni podaci, primjerice Vaše ime i adresa, mogu biti proslijeđeni trećim osobama, primjerice u slučaju obrade
plaćanja kreditnim i debitnim karticama odnosno u drugim sličnim situacijama vezanim za spomenute svrhe. Naš legitimni
interes za ovakav prijenos je da Vam omogućimo čim bolju i cjelovitu uslugu. Budući da smo odgovorni za Vaše osobne
podatke, uvijek provjeravamo da Vaši podaci ostaju zaštićeni i sigurni pri prenošenju.
Koliko dugo ćemo zadržati Vaše podatke?
Vaši osobni podaci čuvat će se u periodu nužnim za ispunjenje obveza iz zakona, ugovora ili sukladno predviđenim svrhama
prikupljanja.
Vaši osobni podaci za marketinške komunikacije bit će zadržani u razdoblju postojanja Vaše privole.
Koja imam prava nad mojim osobnim podacima?
Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka od nas imate pravo zatražiti:
 Pristup svojim osobnim podacima postavljanjem zahtjeva za pristup.
 Ispravak, Brisanje i Ograničavanje obrade Vaših podataka ako je to opravdano
 Prijenos podataka
 Pravo na prigovor
 Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.
PRAVA ISPITANIKA
 Pristup svojim osobnim podacima postavljanjem zahtjeva za pristup
Svaki ispitanik ima pravo na informaciju o tome, jesu li njegovi osobni podaci obrađivani i ukoliko jesu, o kojim je
podacima riječ. Ispitanik također ima pravo na informacije koje se odnose na svrhu obrade podataka, pravnu osnovu obrade,
kategorijama osobnih podataka, otkrivanju trećim stranama i trajanju pohrane.
 Ispravak, Brisanje i Ograničavanje obrade Vaših podataka ako je to opravdano

Svaki ispitanik ima pravo tražiti ispravak, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, kao i dopunu nepotpunih
osobnih podataka
 Prijenos podataka
Ispitanik ima pravo prenijeti navedene osobne podatke nekom drugom voditelju obrade osobnih podataka od trenutnog
voditelja obrade osobnih podataka bez ikakvih smetnji.
 Pravo na prigovor
Svaki ispitanik po Zakonodavstvu EU ima zajamčeno pravo na prigovor temeljen na vlastitoj situaciji, u svakom trenutku, na
obradu osobnih podataka koji se odnose na ispitanika, a temelji se na točkama E i F Članka 6, Stavka 1 Opće Uredbe o
zaštiti osobnih podataka. Kako bi iskoristio pravo na prigovor, ispitanik u svakom trenutku može kontaktirati voditelja
obrade osobnih podataka.
U svakom trenutku je moguće uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, u kojem slučaju se
osobni podaci više neće obrađivati u tu svrhu.
 Pravo na pritužbu nadzornom tijelu.
Ispitanik ima pravo na podnošenje pritužbe u svezi kršenja prava glede obrade osobnih podataka nadležnom tijelu i to:
Agencija za zaštitu osobnih podataka
Martićeva 14
10000 Zagreb
Detaljne informacije o kategorijama osobnih podataka, svrhama prikupljanja i pravnoj osnovi, te VAŠIM PRAVIMA I
NJIHOVOM OSTVARENJU nalaze se u našem Pravilniku o načinima obrade i korištenja osobnih podataka koji Vam je
dostupan na našoj službenoj web stranici na poveznici www.innovaservice.hr
Da biste ostvarili svoja prava vezano za obradu Vaših osobnih podataka ili ukoliko smatrate da je obrada osobnih podataka
koju provodimo protivna propisima o zaštiti osobnih podataka molimo Vas da nas obavijestite o istome pisanim putem na
adresu INNOVA SERVICE d.o.o., Celine Samoborske (Grad Samobor), Celine Samoborske 2, OIB: 22055555461 ili
putem e-mail adrese: marina@innovaservice.hr
O svakoj promjeni Pravila privatnosti biti ćete obaviješteni na našoj web stranici: www.innovaservice.hr